Květen 2011

Jiří Staněk - Krystal

19. května 2011 v 15:40 Staré lásky
Líh veder vypařil se v noci
Žes v lůžku zbyla jenom nahá ty
Vaječný bílek těsně po velikonocích
Malomyslný a malomocný s malformacemi
Přemílám jazykem zrno důvěrností
Jak vyčíslit ti všechnu touhu
Lehce tě pošvihávat
Jezdeckým bičíkem nudy

Nikdy nepochopíš
Že moje hlava je krystal
V němž se odráží
Svět jaký je

Jemu vyčítej -
Ne mně!

- - -
Krystal ze sb. Oortův oblak, Tvar, příloha Tvary, 1995

Nazim Hikmet - O životě

4. května 2011 v 17:04 Staré lásky
Život, to není nic k smíchu:
žít musíš s velkou vážností
stejně jako veverka, například-
říkám, bez toho, abys hledal něco za životem nebo nad ním,
říkám, život tě musí zcela zaměstnat.
Život, to není nic k smíchu:
musíš ho brát vážně,
a to tak moc a do takové míry
abys, například s rukama svázanýma za zády
a zády opřený o zeď,
anebo třeba v laboratoři
v bílém plášti a v ochranných brýlích,
dokázal pro lidi zemřít -
dokonce i pro lidi, jejichž tvář jsi nikdy neviděl,
dokonce i když víš, že život
je ta nejskutečnější, nejkrásnější věc.
Říkám, musíš brát život tak vážně
že dokonce ještě v sedmdesáti zasadíš olivovník-
a to ne pro své děti,
ale protože, i když se bojíš smrti, nevěříš v ni,
Protože, říkám ti, život má větší váhu.

Ivan Diviš - Žalm 98

4. května 2011 v 16:59 Staré lásky
Když jsem poprvé uslyšel z desky
řev Adolfa Hitlera mesmerizujícího davy
Dostal jsem bezúzdný záchvat smíchu
Válel se po podlaze
kousal třepení koberců

Přesvědčením jsem komunista
po ránu onanuji v teplé vodě
posnídám deset pomerančů

Ano přesvědčením jsem marxista
neváhaje ani v té koupelně popadnout kvér
a bojovat za věc komunismu
Ale nikdy se nevzdám výhod
jež mi poskytuje tato prohnilá společnost
Neboť jsem se v ní narodil
a v ní byl vychován

Byl jsem přistižen při prodeji drog
v aule univerzity kde učí můj otec.
Ale máti celou tu lapálii
sprovodí ze světa -

- - -

Odeon, Praha 1991

Z Papyru vezíra Ptahotepa

4. května 2011 v 16:39 Staré lásky
2.

Jestliže se utkáš s řečníkem,
jenž dovede svou vůli ovládat
a mužem je významnějším než ty,
tu ohni své paže k pozdravu a záda skloň.
Zachovej vůči němu naprostý klid
a on se ti nedokáže vyrovnat,
neboť bude-li mluvit špatně,
překonáš ho tím, že nebudeš odporovat.
Lidé poznají, že věci nerozumí,
až tvé sebeovládání vyváží jeho bohatství.

3.

Jestliže se utkáš s řečníkem,
který je tvého postavení a v rovnováze s tebou
svým větším schopnostem dáš vyniknout
svým mlčením, kdykoli špatně promluví.
U vnímavých posluchačů bude mít špatnou pověst,
kdežto tvé jméno bude u hodnostářů dobře zapsáno.

4.

Jestliže se utkáš s řečníkem,
který je slabý a zřejmě se ti nevyrovná,
nerozčiluj se na jeho chybami,
nech ho být a on sám sebe vytrestá.
Neoslovuj ho jen proto, aby sis ulehčil,
ani se neposmívej odpůrcově hlouposti
- zlý je ten, kdo ničí člověka slabého rozumu.
Stejně se provede to, co ty si přeješ,
takže ho překonáš odporem vysokých hodnostářů.

7.

Jestliže jsi jedním z hostů
v jídelně muže významnějšího, než jsi sám
tu přijmi, co ti poskytne, ať se ti předloží cokoli.
Smíš se také dívat jenom před sebe;
neprobodávej ho proto častými pohledy -
jeho mysli je odporné je-li obtěžován.
Takže ho neoslovuj, dokud sám tě nevybídne;
vždyť nelze vědět, jakou chmuru má právě na duši.
Mluv teprve, když tě k tomu vyzve,
a co pak řekneš, ať je srdci jeho příjemné.
(...)

11.

Buď veselý po celou dobu svého života;
nedělej více, než je přikázáno
a nezkracuj tak dobu určenou zábavě;
duchu se příčí, když se mu bere doba radovánek.
Neztrácej tedy ani o hodinu více,
než je třeba, péčí o své statky;
bohatství se dostaví, i když hovíš svým touhám,
naopak z bohatství není prospěchu,
jsou-li zanedbávány.

- - -

Ze staroegyptštiny přeložil Dr. Zbyněk Žába. Vydala Lyra Pragensis, 1971