Prosinec 2010


Miroslav Holub - Mol

4. prosince 2010 v 2:05 Staré lásky
Mol,
opustiv kuklu
v galaxii moučných zrnek
a hrnců od žluklého
sádla,

mol
v této aktuální temnotě
shledává, že je motýlem,
avšak
nemůže tomu uvěřit,
nemůže tomu uvěřit,
nemůže uvěřit, že
je nepatrný,
létavý, relativně
svobodný mol,

a vrací se raději
ke kukle v té
dorické stupnici
špajzu

a chce zpátky,
ale ono to už nejde.

Mol chvěje se 
svobodou
navždy, což jest
dvacet dvě hodiny.

- - -

sb. Narození Sisyfovo, Mladá fronta, 1998